Školení a přezkoušení dle vyhlášky 50/1978 Sb.U firemních a individuálních školení je cena stanovována dohodou.
U firemních školení poskytujeme slevy zohledňující počet účastníků školení.

Kvalifikace pro činnosti
na hromosvodech a el. zařízeních do 1000 V
v objektech bez nebezpečí výbuchu
Cena na 1 účastníka
(dle nejvyšší požadované kvalifikace)
§ 3 150,- Kč + 21 % DPH
§ 4 500,- Kč + 21 % DPH
§ 5 700,- Kč + 21 % DPH
§ 6800,- Kč + 21 % DPH
§ 7900,- Kč + 21 % DPH
§ 8 1000,- Kč + 21 % DPH
§ 10 1100,- Kč + 21 % DPH
§ 11 dohodou
Příplatek k ceně pro el. zařízení
nad 1000 V
300,- Kč + 21 % DPH
Příplatek k ceně pro el. zařízení
v obj. s nebezpečím výbuchu
300,- Kč + 21 % DPH


Patička obsahu

© ELEKTROKONZULT, s.r.o., Bratří Žůrků 591/5, 617 00 Brno - Tel: 777 761 043-4 - www.elektrokonzult.com - [email protected]